Upcoming Events

Principal

 • Dr.(Mrs.) Dolly Henry (Ph. D., M.Phil, M.A.(Ed.), M.Sc., B.Ed, D.H.E)

Assistant Head Mistress

 • Smt. Naina Rodrigues (B.A., B.Ed.)

Supervisors

 • Smt. Janaki Iyer (M.A., B. Com, B.Ed.)
 • Shri. Ashok Kumar Shukla (M.A., B.Ed.)

Teaching Staff

 • Smt. Lathadevi (M.A., B.Ed.)
 • Smt. Bhagyashree Kanade (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Lalitha Ravikumar (B.Sc., B. Ed.)
 • Smt. Surekha Rathod (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Sunanda Ravikumar (B.Sc., B. Ed.)
 • Smt. Savithri Sankarankutty (B.Sc., B. Ed.)
 • Smt. Sajitha Sudheer (M.Sc., B. Ed., Dip. V. G.)
 • Smt. Pratibha Kesarkar (M.A., B. Ed., Dip. V.G.)
 • Smt. Kalyani Murali (M.A., B. Ed.)
 • Smt. S.W. Waghole (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Leela H Nair (B.Sc., B. Ed.)
 • Smt. Madhuri Bondale (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Tissy Joseph (B.Sc., B. Ed.)
 • Smt. Manisha Bidkar (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Swati Shinde (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Savita Harish (M.A., B. Ed.)
 • Smt. Yashmita M. Salunkhe (B.A., B.P.Ed.)
 • Smt. Sunita Kadre (B.A., B. Ed.)
 • Shri. A. M. Shaikh (S.S.C., D. Ed.)
 • Shri. Shashikant Pandey (B.A., D. Ed.)
 • Smt. Pushpa Hate (S.S.C., D. Ed.)
 • Smt. Sudha Rajesh (B.A., B. Ed.)
 • Smt. Kalaiarasi M (B.A., D. Ed.)
 • Smt. Archana Tushar Garud (B.A., D. Ed.)
 • Smt. Geeta Mali (H.S.C., D. Ed.)
 • Ms. Rekha Kotian (ATD (AM))
 • Smt. Leena Rahul (M.Sc., B. Ed.)
 • Shri. Sharad Pandit (B.A., D. Ed.)
 • Smt. Mamatha Ramakrishnan
 • Ms. Rachana Singhania (B.A., D. Ed.)
 • Smt. Smital Pawar (B.A., D. Ed.)
 • Ms. Harpinder Kaur Sandhu (B.Com., D. Ed.)
 • Ms. Kiran Vishwakarma (H.S.C., D. Ed.)
 • Smt. Gayathri Ganesh Iyer (B.A., B. Ed.)

Non-Teaching Staff

 • Smt. Bagirathi Radhakrishnan
 • Smt. Vallinayaki Murugan
 • Shri. Nita S Shitole
 • Smt. Srividya Mani
 • Shri. Pravin Kadam
 • Ms. Vanita Pawar
 • Shri. Jaywant P Deshmukh
 • Smt. Kanku R Sumra
 • Shri. Udhav M Gosavi
 • Shri. Shersingh Vishwakarma
 • Shri. Babruvan Humbe
 • Smt. Jayshree Lugade
 • Smt. Manik R Supe
 • Smt. Meenkshi Ghodekar
 • Shri H Retnadas
 • Shri. A Madaswami[/wptab]

Reach Us

The SIOs' Vani Vidyalaya, Pandit Jawaharlal Nehru Road, Mulund West, Mumbai, Maharashtra 400080
Phone: 022-25612363
Email : info@siovani.org

Locate Us